3. Rätten till hälsa

I det här temat ska vi prata om vad hälsa är. Det handlar om bland annat stress, sömn och fysisk aktivitet. Vi går också igenom var man som asylsökande kan vända sig för att få vård.

Test l3 test igen