6. Rätten till kultur och fritid

Det här temat tar upp rätten till fritid och kulturliv samt rätten till sin kultur. Vad är kultur och hur kan man ta del av ett samhälles kulturliv så att ens vardag kan kännas mer meningsfull? Temat tar också upp föreningslivet och dess betydelse för det svenska samhället.