5. Rätten till säkerhet

Det här temat utgår från rätten till liv och säkerhet och handlar om trafik- och brandsäkerhet, kollektivt resande samt vikten av att kunna simma.

Material om brandsäkerhet från Räddningstjänsten Storgöteborg